martes, 16 de junio de 2009

Presentació PUBLICACIÓPrimera presentació en públic a la Sala d'Art Jove de la Generalitat de Catalunya, dijous 18 de juny a les 20h.

El poder de la convocatòria investiga quina és la recepció d’una proposta artística que té la voluntat d’implicar els mateixos receptors de l’obra. I quins són els motius d’aquests per participar o no participar en unes dinàmiques d’interacció.

Per portar a terme aquesta recerca, les lletres que formen la frase «AQUESTA HA ESTAT LA CAPACITAT DE CONVOCATÒRIA DEL PROJECTE QUE ESTÀS VEIENT» van ser retallades en pa -era important que fos un material comú i no perdurable. Cada lletra va ser enviada a una persona escollida aleatòriament de la guia de telèfons, demanant-li que la portés a l’EspaiDos de la Sala Muncunill de Terrassa per poder reconstruir la frase. Del total de les seixanta-quatre cartes, una dotzena van ser retornades.

La intenció principal del projecte era entrevistar tant els vint-i-cinc participants que finalment van acudir a la sala d’exposicions per dipositar la seva lletra com els vint-i-set que no. I compilar les seves opinions, saber a què dediquen el temps lliure i altres detalls personals.

Aquesta publicació recull les converses que vam tenir, juntament amb uns mapes conceptuals que visualitzen com va ser la resposta del públic.


El llibre s’ha realitzat amb l’ajut proporcionat pel Departament d’Arts Visuals de l’Ajuntament de Terrassa en el marc del projecte Punt de Partida, així com amb el suport de la convocatòria de projectes d’edició 2008 de la Sala d’Art Jove de la Secretaria de Joventut, amb el procés de tutoria a càrrec de Txuma Sánchez.
Disseny de NODE.

Per descarregar en pdf, aquí.

jueves, 3 de abril de 2008

A short description in English

El poder de la convocatòria was to gather the letters forming the phrase "AQUESTA HA ESTAT LA CAPACITAT DE CONVOCATÒRIA DEL PROJECTE QUE ESTÀS VEIENT" (THIS HAS BEEN THE CALL ABILITY OF THE PROJECT THAT YOU ARE WATCHING). Each letter was randomly sent to a person whose surnames begin by that. Each package was accompanied by a letter explaining the reason of the posting and inviting each participant to bring his/her letter to the Muncunill Hall on Jan 25th and 26th. It diddn't explain the intention ofthe project, but stressed the importance of their involvement, as well as the possibility of donating his/her package to another person in case he/she cuold not come to the appointment.

Twenty-five participants attended to deposit their letter. I interviewed each one to know their motives for attentindg to the convocation, his/her hobbies, his/her cultural concerns and what his/her job. The talk was recorded (with permission) and later transcribed into a small book. These were sampled on another shelf.
I as well called the not attending participants fo finding out the reasons for not attending the convocation. These calls were transcribed and added to the room, too.

The end result of the work are the interviews, which are available at the website of the project. And later in an edition, too.

Fifty letters arrived at their target and fourteen were returned.

domingo, 2 de marzo de 2008

balanç final...


la intenció del projecte no és fer estadística, doncs la part important del projecte són les converses, les motivacions dels participants assitents per a presentar la seva lletra i dels no assistents per a no presentar-la...
però deixo aquí clares algunes xifres per les quals molts m'han preguntat-

14 cartes retornades (més amunt una foto d'unes quantes d'elles)
50 cartes arribades als seus detinataris
25 participants assistents (un d'ells va deixar la carta a la Sala Muncunill uns dies abans )
27 participants no assistents

finalment sí que vaig afegir les lletres de les cartes retornades a l'estanteria de la Sala Muncunill, sinó donava una imatge errònea...semblava que s'hagués presentat molta menys gent de la que ho va fer.

i unes poques fotos de la festa de clausura...tots els llibrets als seu lloc
l'estantanteria amb tots els llibrets...

balanç final...


la intenció del projecte no és fer estadística, doncs la part important del projecte són les converses, les motivacions dels participants assitents per a presentar la seva lletra i dels no assistents per a no presentar-la (que podeu consultar a les entrades de més avall) ...
però deixo aquí clares algunes xifres per les quals molts m'han preguntat:

14 cartes retornades (més amunt una foto d'unes quantes d'elles)
50 cartes arribades als seus detinataris
25 participants assistents (un d'ells va deixar la carta a la Sala Muncunill uns dies abans )
25 participants no assistents
24 entrevistes presencials
24 entrevistes telefòniques
2 participants no localitzables al telèfon

finalment sí que vaig afegir les lletres de les cartes retornades a l'estanteria de la Sala Muncunill, sinó donava una imatge errònea...semblava que s'hagués presentat molta menys gent de la que ho va fer.

sábado, 1 de marzo de 2008

A de Aquesta - entrevista per telèfon 24

Mireia- Hola bona nit, és vostè el senyor [...]?
-Sí. De part de qui?
M- Miri li truco perquè li vam enviar una carta certificada fa cosa de quatre setmanes, quatre - cinc setmanes, d'un projecte: El Poder de la Convocatòria. Vaig parlar amb la seva dona fa un parell de dies.
- De què? De què?
M- Li va arribar una carta convidant-lo a participar en un projecte artístic? De part de l'Ajuntament?...
- Sí, sí, sí, sí, sí...
M- Amb una lletra envasada al buit?
- Sí.
M- Sí. Val. És que aquest projecte convidava diferents persones de Terrassa...
- Ja, però ...
M- Mani?
-...tenim uns problemes personals i de l'empresa i no puc estar per això, eh?
M- Sí, bueno. Jo en principi trucava per a saber quins havien sigut els seus motius per a no vindre a la convocatòria...
- Sí, bueno... temes personals.... i la feina que... que no va bé... i la veritat, que no estava per aquestes coses...
M- Clar, no...
- Jo, és més, viag anar a buscar-ho pensant que era una altra cosa més urgent... uns papers que estava esperant després vaig veure que era això. I la veritat, vaig, vaig perdre una hora i algo per anar perquè per aparcar allà va molt malament i aixins i, la veritat,... no vaig poder.
M- Ja.
- Si m'ho dieu més endavant, jo crec que ... no sé, en tres setmanes o així ja ho tindrem solucionat.
M- Ja, bueno, nosaltres no... no volíem molestar. Em sap greu si vam causar alguna ...
- No, no.
M- ...molèstia.
- No, home, no... al revés... no, no.
M- Val.
- Vinga, d'acord.
M- Molt bé. Doncs perdoni, eh? I gràcies.
- Vale, vale...
M- Passi-ho bé, bons dia.
- Déu, déu.

H de Ha - entrevista per telèfon 23

- Hola.
Mireia- Hola, buenas noches.
- Sí, buenas noches.
M- ¿Está [...]?
- ¿Cómo?
M- ¿Esta [...]? No sé si lo pronuncio bien.
- No, estás equivocada.
M- ¿Estoy equivocada?
- Sí con qué número querías hablar...
M- A ver es el 937…….
- Sí, pero aquí no vive ninguna persona con ese nombre.
M- ¿No es la dirección…..?
- No, no, no, es el número pero no es la dirección.
M- Y no hay ningún[...], ¿no?
- No, no, es Terrassa esto.
M- Sí es Terrassa, estoy llamando a Terrassa. Bueno, pues perdona las molestias.
- Hasta luego.
M- Hasta luego, adiós.

A de estÀs - entrevista per telèfon 22

- ¿Sí?
Mireia- Hola buenas noches, es usted [...]?
- Sí ¿quién llama?
M- A ver, llamo porque le mandamos una carta certificada hace cosa de cuatro semanas donde le invitábamos a usted a participar en un proyecto que se llama El Poder de la Convocatòria.
- ¿De qué, de qué?
M- ¿Le suena….? ¿Me oye bien?
- No, le oigo fatal.
M- A ver, ¿me oye mejor ahora?
- Igual de mal.
M- Igual de mal. Es que llamo desde un sistema informático no llamo desde un teléfono.
- Pero ¿qué es lo que quieren?
M- Nosotros le mandamos a usted un carta certificada hace cosa de cuatro semanas.
- Aquí no ha mandao ninguna carta.
M- A nombre de [...].
- No.
M- Le invitábamos a usted a participar en un proyecto.
- ¿Un proyecto de qué?
M- Un proyecto artístico organizado por el Ayuntamiento que se llama El Poder de la Convocatòria
- ¿Y?
M- Y el proyecto en sí consistía en saber cuánta gente participaría y cuánta gente no participaría así como los motivos de ambos para participar o no participar…y por eso llamaba ahora.
- Primero me tendrán que mandar una carta y decirme para qué es ¿no? porque no tengo ni idea.
M- En la carta se lo explicábamos para qué era.
- Pero yo no recibí ninguna carta.
M- No ha recibido ninguna carta, es que aquí consta que sí porque tenía un acuse de recibo. Estas cartas son certificadas.
- Pues yo que yo sepa, yo aquí no tengo ninguna carta.
M- Ya.
- Bueno, lo siento eh, pero yo no he recibido nada, eh.
M- Bueno, perdone entonces, eh. Buenas noches.
- Buenas noches.
M- Adiós.
- Adiós.