sábado, 1 de marzo de 2008

C de convoCatòria - entrevista per telèfon 15

- Mana?
Mireia- Hola, bona nit! Puc parlar amb [...], el seu marit?
(Silenci)
M- Em sent?

[torno a trucar]

- Mana?
M- Hola, perdoni és que m’ha penjat. Volia parlar amb el senyor [...].
- Aquí no hi ha cap senyor Coma Bassas.
M- Vaig parlar fa un parell de dies amb el seu fill.
- Aquí no hi ha cap [...], de senyor.
M- I es vostè aleshores la propietària de la línia?
- Eh?
M- És vostè aleshores senyora [...]?
- Sí.
M- Perdoni, perdoni, m’he equivocat doncs. És que, aviam, li van enviar a vostè una carta fa quatre setmanes, convidant-la a participar en un projecte què és diu El Poder de la Convocatòria.
- A mi... jo no he rebut cap carta.
M- A nosaltres sí ens consta que sí que l’ha rebuda.
- Jo no tinc ni he rebut cap carta.
M- Aviam, jo entenc que no volgués participar, eh?
- No, no, no, jo no he rebut cap carta.
M- D’acord, molt bé, perdoni que la molesti
- Potser que s’hagi equivocat però jo no he rebut cap carta.
M- Nosaltres hem treure les seves dades del llistí de telèfons i la convidàvem a participar en un projecte.
- No, no, no, perdona.
M- Molt bé, gràcies, adéu siau.

No hay comentarios: