sábado, 1 de marzo de 2008

E de quE - entrevista per telèfon 5

- Sí?
Mireia- Hola, bona nit.
- Perdoni?
M- Hola, em sent? Hola?
- Hola.
M- Hola, parlo amb [...], amb la senyora o el senyor [...]?
- Amb el senyor Enrich Pons?
M- Sí, o la senyora
- Què volia?
M- Em sent bé?
- Digui
M- Em sent bé?
- Digui
M- Val, aviam, li truco perquè li van enviar una carta certificada fa quatre setmanes aproximadament a convidar-los a participar en un projecte que es diu El Poder de la Convocatòria, els enviàvem una lletra E, no sé si la van rebre?
- No ho sé. A nom de qui anava?
M- [...]
- És el meu sogre, fa molt temps que, fa nou anys que es va morir, eh?
M- Ai, perdoni és que, doncs, nosaltres hem tret les seves dades del llistí de telèfons...
- Doncs no eh, doncs en principi el senyor és mort.
M- Doncs hauria de modificar les dades del llistí de telèfons perquè nosaltres hem tret, ja li dic, les dades...
-Bueno...
M- Bueno, em sap greu que li’hagi molestada, no era la intenció...perdoni eh...Bona nit, Déu siau.
- Déu.

No hay comentarios: