sábado, 1 de marzo de 2008

A de Aquesta - entrevista per telèfon 24

Mireia- Hola bona nit, és vostè el senyor [...]?
-Sí. De part de qui?
M- Miri li truco perquè li vam enviar una carta certificada fa cosa de quatre setmanes, quatre - cinc setmanes, d'un projecte: El Poder de la Convocatòria. Vaig parlar amb la seva dona fa un parell de dies.
- De què? De què?
M- Li va arribar una carta convidant-lo a participar en un projecte artístic? De part de l'Ajuntament?...
- Sí, sí, sí, sí, sí...
M- Amb una lletra envasada al buit?
- Sí.
M- Sí. Val. És que aquest projecte convidava diferents persones de Terrassa...
- Ja, però ...
M- Mani?
-...tenim uns problemes personals i de l'empresa i no puc estar per això, eh?
M- Sí, bueno. Jo en principi trucava per a saber quins havien sigut els seus motius per a no vindre a la convocatòria...
- Sí, bueno... temes personals.... i la feina que... que no va bé... i la veritat, que no estava per aquestes coses...
M- Clar, no...
- Jo, és més, viag anar a buscar-ho pensant que era una altra cosa més urgent... uns papers que estava esperant després vaig veure que era això. I la veritat, vaig, vaig perdre una hora i algo per anar perquè per aparcar allà va molt malament i aixins i, la veritat,... no vaig poder.
M- Ja.
- Si m'ho dieu més endavant, jo crec que ... no sé, en tres setmanes o així ja ho tindrem solucionat.
M- Ja, bueno, nosaltres no... no volíem molestar. Em sap greu si vam causar alguna ...
- No, no.
M- ...molèstia.
- No, home, no... al revés... no, no.
M- Val.
- Vinga, d'acord.
M- Molt bé. Doncs perdoni, eh? I gràcies.
- Vale, vale...
M- Passi-ho bé, bons dia.
- Déu, déu.

No hay comentarios: